Responsive image

La instal·lació d’infraestructura de recàrrega comú és la instal·lació d’elements compartits per tots els veïns de l’aparcament i un únic subministrament d’energia per a tots. Tenint en compte l’evolució i el creixement del parc de vehicles elèctrics, aquesta solució és la més raonable a mitjà i llarg termini des d’un punt de vista tècnic, administratiu i econòmic.