Responsive image

Cada dia es parla més de les energies renovables, i de com l'ús d'aquestes són la clau del futur del nostre planeta per combatre el canvi climàtic. Però, sabem exactament que són, tipus i característiques? Les energies renovables són aquelles fonts d'energia basades en la utilització de recursos naturals com: el sol, el vent, l'aigua o la biomassa vegetal o animal.

Es caracteritzen per no utilitzar combustibles fòssils, sinó recursos naturals capaços de renovar-se il·limitadament.

Un dels seus punts forts és que tenen un impacte ambiental molt escàs, ja que, a més a més de no emprar recursos finits, no generen contaminants.