Responsive image

Consisteix en l’aprofitament de l’energia procedent del Sol per transferir-la a un medi portador de calor com pot ser l’aigua o l’aire per tal d’escalfar el circuit de calefacció o el d’aigua calenta sanitaria.