Responsive image

És el camí cap a l’autoconsum.
La transformació directa de la radiació solar en electricitat, produïda en uns dispositius anomenats panells fotovoltaics, on la radiació del sol excita els electrons del dispositiu semiconductor generant una petita diferencia de potencial.
Aquesta electricitat es pot emmagatzemar en bateries o bé enviar-la a la xarxa elèctrica.
Una de les principals virtuts, a més de que no emet cap tipus de pol·lució durant el seu funcionament tot contribuint a evitar la emissió de gasos d’efecte hivernacle, és el seu aspecte modular, podent construir des de grans plantes fotovoltaiques al terra fins a petits panells per teulades.