Responsive image

Les estacions de recàrrega a benzineres són de recàrrega ràpida, i el concepte benzinera evolucionarà cap a electrolinera o bé fotolinera, -en el cas de que es vinculi la font d’energia de cada punt a les plaques fotovoltaiques-, principalment ubicades a marquesines per pàrquings.