Responsive image

La normativa per aquest sector és la mateixa que la exposem en el sector “empreses”, tot i que el progressiu augment dels vehicles elèctrics a tota Europa, aconsella analitzar en cada cas quina és la millor opció. Un correcte servei de PRVE a cada establiment hoteler, significa un valor afegit per un mercat que demanda una movilitat sostenible.